KA.MAGRA

ka.magra

ka.magra

Blog Article

chk
Hos tonåringar är det större risk att graviditeterna får en dålig utgång. Omfattande sexualundervisning och tillgång till preventivmedel minskar antalet oönskade graviditeter i denna åldersgrupp.Alla former av preventivmedel kan i allmänhet användas av ungdomar, men långtidsverkande reversibla preventivmedel som implantat, spiraler eller vaginala ringar är mer framgångsrika när det gäller att minska antalet tonårsgraviditeter. Efter förlossningen av ett barn kan en kvinna som inte enbart ammar bli gravid igen efter så lite som fyra till sex veckor. Vissa preventivmetoder kan påbörjas omedelbart efter förlossningen, medan andra kräver en fördröjning på upp till sex månader. Hos kvinnor som ammar är enbart gestagenmetoder att föredra framför kombinerade orala p-piller. hos kvinnor som har nått klimakteriet rekommenderas att preventivmedel fortsätter i ett år efter den sista menstruationen.
Gå hit för att köpa online:kamagra sverige
Omkring 222 miljoner kvinnor som vill undvika graviditet i utvecklingsländerna använder inte någon modern preventivmetod. Användningen av preventivmedel i utvecklingsländerna har minskat antalet dödsfall under eller i samband med graviditet med 40 % (cirka 270 000 dödsfall som förhindrats 2008) och skulle kunna förhindra 70 % om hela efterfrågan på preventivmedel tillgodosågs. Genom att förlänga tiden mellan graviditeterna kan preventivmedel förbättra vuxna kvinnors förlossningsresultat och deras barns överlevnad. I utvecklingsländerna förbättras kvinnors inkomster, tillgångar och vikt, liksom deras barns skolgång och hälsa, med ökad tillgång till preventivmedel. Födelsekontroll ökar den ekonomiska tillväxten på grund av färre beroende barn, fler kvinnor som deltar i arbetslivet och mindre användning av knappa resurser.Report this page